Medlemskontroll MHRF-försäkring

Alla MHRF-anslutna klubbar har fått information att det nu är dags för kontroll av att alla som har MHRF-försäkring är anslutna till en auktoriserad klubb. Sylve och jag har genomfört medlemskontrollen och bara funnit ett tiotal personer som inte längre är medlemmar men har MHRF-försäkring.

Detta inlägg vänder sig till de som har avslutat sitt medlemskap OCH har en MHRF-försäkring – man måste vara ansluten till en auktoriserad klubb för att få ha den fördelaktiga försäkringen. Se meddelandet från MHRF nedan.

Efter ett längre uppehåll genomför MHRF återigen medlemskontroll, för att säkerställa att de som har MHRF-försäkring fortfarande är medlemmar i en MHRF-ansluten klubb. Saknas medlemskap behöver MHRF få veta detta och då upphör försäkringen att gälla.

Genom medlemskontrollen ser man även antalet försäkringar klubben har. 

MHRF försäkringen har som ett av kraven medlemskap i en auktoriserad klubb, inte nödvändigtvis men gärna BVK.

Har ni någon bekant eller närstående som har avlidit, blivit sjuk eller sålt sina fordon och har en MHRF försäkring så kan försäkringen flyttas. Hör gärna av er så styr vi er rätt.

Svenne