Klubben

BVK logoBlekinge Veteranbilsklubb

År 2016 är det 50 år sedan några entusiaster här i Blekinge bildade Blekinge Veteranbilsklubb, en klubb där Sigurd Hermansson var vår första ordförande, Bengt Banhed sekreterare och tillika kassör.

Klubbens första möte hölls på andra våningen i Motorkompaniets lektionssal i Karlshamn där riktlinjerna för verksamheten drogs upp. Tre år senare valdes Bengt Banhed till ordförande och Bengt Hasselberg övertog sekreterarskapet. Medlemsantalet ökade från några få eldsjälar 1966 till ca 600 entusiaster år 2016. Vår klubb har med andra ord haft en mycket positiv utveckling, inte bara i antalet medlemmar utan framför allt gällande verksamheten.

MHRF är vår paraplyorganisation som organiserar ca 175 anslutna klubbar med ca 90000 medlemmar . MHRF för vår talan nationellt och internationellt samt hanterar våra försäkringsärenden. Det är möjligt att teckna MHRF-försäkring på fordon som är 20 år och äldre samt speciellt intressanta yngre fordon. Kontakta klubbens besiktningsmän om försäkring önskas. Mer information finns här på hemsidan. Vi besiktar alla typer av fordon. Motorhistoriska riksförbundet (MHRF) bildades 1969, första mötet gick av stapeln i Södertälje där vår klubb representerades i styrelsen av Bengt Banhed, noterbart är att MHRF bildades 1969. Därmed är Blekinge veteranbilsklubb en av de äldsta klubbarna i landet.

Vad är en Veteranbil?

Enligt vår allmänna uppfattning i dagligt tal innebär begreppet ”fordon äldre än 30 år”. 30-årsgränsen gäller för ”skattebefrielse”. Kontrollbesiktning sker vartannat år för fordon äldre än 30 år.

Gällande europeisk klassificering:

  • Antik: Fordon tillverkade t.o.m. 1904
  • Veteran: Fordon tillverkade 1905 – 1918
  • Vintage: Fordon tillverkade 1919 – 1930
  • Post Vintage: Fordon tillverkade 1931 – 1945
  • Post 45: Fordon tillverkade 1946 – 1960
  • Post 60: 1961 – 20 år gamla fordon

Enligt amerikansk norm används benämningen ”Klassiker” för fordon tillverkade på 30-, 40- och 50-talet.

Kör försiktigt och njut utav bensindoften!

Kjell Ståhl