Prenumeration

Vill du få besked när det läggs upp en ny artikel här på hemsidan? Det är nu möjligt genom att du registrerar dig för en prenumeration. Det kostar inget och tar inte längre tid än ett par minuter.

Steg 1: Registrering

Du registrerar din emailadress genom att gå längst ner på hemsidan och kika på följande ruta.

sida_prenumerera

Du skriver helt enkelt in din emailadress och klickar på knappen ”Prenumerera”.

Steg 2: Bekräftelse

När klicket på knappen ”Prenumerera” genomförts så skickas ett email till din emailadress. Kolla din emaillåda. Det emailet funkar som en bekräftelse på att registreringen är genomförd.

Notera även att det i emailet finns en länk som du ska klicka på för att bekräfta att emailet har kommit fram. Registreringsmailet du får i maillådan ser ut ungefär så här.

sida_prenumerera_ok

När du klickar på länken/knappen ”Bekräfta att du vill följa” så vet hemsidan att emailadressen är korrekt och att du som mottagare godkänner att hemsidan skickar email till dig.

Det var det hela! Klart!

Notifiering

Efter avklarad registrering så inväntar hemsidan på att nya artiklar publiceras. När en ny artikel publiceras så skickas ett litet email ut till samtliga prenumeranter om att det finns något nytt att läsa på hemsidan. Följande bild visar ett exempel på hur ett notifieringsemail kan se ut.

sida_prenumerera_mail

Vill man läsa artikeln så klickar man enkelt på ”Läs mer av inlägget”. Om den inte verkar intressant så kan man helt enkelt radera emailet.

Avregistrering

Om du önskar avsluta en prenumeration av artiklar på hemsidan så görs det enkelt när som helst genom att snabbt och lätt klicka på länken ”Säg upp prenumerationen”, vilken finns med i alla email som innehåller artikelnotifieringar. Se exempelbild nedan. Efter klick på länken så är prenumerationen omedelbart avslutad.

sida_prenumerera_avsluta

mvh Styrelsen