Örikets Bilutställning

Vid vårt senaste styrelsemöte förslog Arne Håkansson att vi borde försöka anordna nån form av bilutställning eftersom Nostalgia är inställt i år. Jag kontaktade Kjell Mattsson på Islander Cruisers som även hade en diskussion med Conny och Micke på Carlskrona Cruising Club om att organisera en bilutställning. Vi träffades samman igår på Sturkö för att diskutera och ställa upp stolpar inför eventet.

Platsen blir Korax (Sturkö Folkets Hus) och datum den 29 juni, start för utställare 08.00 öppning för besökare 10.00. Utställningen stänger 16.00, för att övergå till kvällsaktiviteter.

Program och underhållning är för närvarande i planeringsfasen.

Vi kommer att försöka få till att det kommer knallar för att få en liten marknad på området.

Arne och jag kommer att delta i kommande planeringsmöten och presentera eventet längre fram.

Det kommer att finnas nåt ätbart och fika att köpa på Korax

BVK behöver ställa upp med funktionärer (endast medlemmar pga försäkringstäckning) för att sköta uppställning av utställningsbilarna, samt sköta finbilsparkering och normal besöksparkering. Vi behöver förutom mig och Arne ca 10 funktionärer, gärna med erfarenhet från Nostalgia och/eller Veteranmarknaden.

Vi räknar grovt med att kunna ställa ut ca 100 bilar plus motorcyklar och mopeder.

I detta nu är bokningen till utställningen ännu inte öppen.

De som vill delta som funktionärer anmäler sig till;

Arne 0708 76 90 54, eller

Svenne 0721 89 09 02