Medlemsavgift, sista påminnelse

De medlemmar som inte betalat medlemsavgiften senast 28 februari stryks ur matrikeln.

Inga andra påminnelser skickas ut, vare sig per epost eller brev.

OBS, detta utskick går ut till alla som valt att prenumerera på inlägg på vår hemsida, oavsett om ni betalat eller inte.

BVK Styrelse