Arnes tisdagsträff

Arne Håkansson arrangerar sin tisdagsträff den 18 maj klockan 18.00.

Vi möts vid Bilprovningen/ÖB i Ronneby. Arne leder sedan karavanen på en runda.

Medtag egen förplägnad/fika.

Respektera rådande restriktioner och följ anvisningar.

Svenne