Mer om citronsyra

Jag har försökt ta bort rost från två bromssköldar till en Pontiac Firebird med produkten ”StripAll”. Produkten blandades enligt bruksanvisningen och vätskan värmdes till 75-80º. Sköldarna fick ligga i badet under 7 timmar. Jag kan konstatera att denna produkt inte längre är var den tidigare varit – gammal färg lossnade vid spolning med vatten, rosten fanns kvar i princip oförändrat. Det enda som man kan använda denna produkt till är att lösa rost på gjutjärn och ta bort gammal färg. På rostigt järn/stål är produkten i princip verkningslös.

Så, åter till citronsyran och värmebad. Blandningen av citronsyra och vatten (1:10) värmdes upp till samma temperatur, 75-80º. Nu var bromssköldarna mycket rostiga, men efter en timme började rosten släppa.

Jag lät bromssköldarna ligga i tre timmar, då var den ena helt fri från rost, men den andra krävde mera tid. Eftersom jag har en tyristorstyrd kontroll till spisplattan kan temperaturen ibland stiga – det finns ju ingen termostat, tyristorstyrningen begränsar voltstyrkan till plattan och temperaturen kan därför variera.

Jag kunde notera efter två timmars ytterligare tid att citronsyran separerat sig från vattnet på grund av för hög temperatur. Detta gav vita avlagringar på bromsskölden. Dessa avlagringar sitter ganska hårt, men löses lätt upp i varmvatten.

Alltså, låt inte temperaturen gå över 75º under längre tid vid rostborttagning med citronsyra.

Efter många tester är citronsyran en klar vinnare, i funktion, pris och miljövänlighet.

Tänk bara på att om större volymer citronsyra/vatten blandning ska tippas ut, så ska den spädas ut ordentligt med vatten. Ren citrussyra kan slå ut en mindre sjö om t.ex. en lastbil tappar en tunna som spricker. Därför är ren citrussyra vanligen dödskallemärkt på sina säckar/fat.

Man bör även ha handskar och skyddsglasögon på sig vid hanteringen – syran torkar ut skinnet på händerna och svider bra i småsår.

Svenne