Corona och BVK

Bästa medlemmar, det har väl knappast undgått någon att vi har en situation i landet på grund av coronavirus och dess följder.

I nuläget ser vi ingen anledning till att ta några speciella åtgärder, men vi kommer givetvis att bevaka hur det utvecklar sig och uppdatera er följande.

Vi fortsätter med planeringen av årets träffar men tar det ”dag för dag”.

Just nu förbereder vi för Trafikinfo, den 5 april klockan 10.00 på Nickelvägen 1 i Karlskrona.

Första riktiga träffen är planerad till den 11 april vid Karlskrona Angöring på EM Home (fd Karlskrona Möbler) klockan 10.00.

Vidare information får ni i inom kort kommande BVK-Notiser

Vänliga hälsningar

Svenne