Revidering av hemsidan

Bästa medlemmar, hemsidan kommer att revideras så snart som möjligt. Detta eftersom det finns rullister, namn och positioner som inte längre är relevanta.

Styrelsen ber om er förståelse till att detta kommer att ta lite tid.

Svenne