Summering av MHRF Ordförandekonferens i Hallsberg

MHRF logo RGBEn kort sammanfattning av MHRFs Ordförandekonferens av Saleh Sakhnini.


BVK fick inbjudan till ordförande konferens i Hallsberg den 19-20 mars 2016. Deltagare från hela landet var representerade. Deltagare från BVK var Saleh Sakhnini och Sylve Jonsson.

Konferensen har berört frågor och ämnen kring

  • Fordonshistoriska arvets framtid och vilka trender och hot och möjligheter som direkt eller indirekt som kommer att påverka verksamhet.
  • Hur man utvecklar klubbens verksamhet.
  • MHRFs försäkringar
  • Nätverk mellan myndigheter och politiker
  • Tolkning av lagar, framtida besiktningsmän med ökad krav på IT kunskaper
  • Mekanikerutbildning på fordonshistoriska fordon (finns redan som introduktionskurs i Motala).

Vid pennan Saleh Sakhnini