Året var 1966

20160314_artikel_aret_var_1966

[BVK-Notiser Nr 62, Mars 2016]

Det var året då Bosse Högberg blev Europamästare i boxning, den lägsta temperaturen i Sverige någonsin uppmättes -53 grader, Chevrolet Camaro presenterades, Älvsborgsbron invigs, Per Oscarsson tog av sig kalsongerna i Hylands hörna och Blekinge Veteranbilsklubb bildades.

Uppgifterna nedan är hämtade från protokoll förda under klubbens 50 år

Nedanstående med intresse för bildandet av en veteranbilsklubb träffades den 19/10 1966.

Sigurd Hermansson, Bengt Banhed, Emil Andersson, Gert Nilsson, Karl Alfredsson, Kurt Holst och Bengt Hasselberg samtliga ägare till äldre bilar. Beslut togs att ett konstituerande sammanträde skulle hållas under november månad.

Vid novemberträffen beslutades att klubbens namn skulle vara Blekinge Veteranbilsklubb. Styrelsen skulle bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ordförande valdes Sigurd Hermanson och till kassör Bengt Banhed, övrig ordinarie ledamot Uno Appelkvist. Till suppleanter valdes Bengt Hasselberg och Emil Andersson. Årsavgiften bestämdes till 20 kr.

1967 diskuterades ett eventuellt ordnande av rally i kontakt med andra klubbar och ett eget rally skulle ordnas under sommaren. Beslut fattades att ett rally med start i Karlshamn och mål i Olofström skulle genomföras. Det beslutades också att klubben skulle deltaga vid hamnfesten i Karlshamn och Jacobi marknad i Karlskrona. Frågan togs upp om en skrivelse till länsstyrelsen för att få nedsatt skatt på veteranbilar. Postgirokonto öppnades och en begagnad dupliceringsmaskin inköptes.

Sekreteraren utsågs att den 10:e varje månad utsända aktuella meddelanden till medlemmarna.

1968 Vid ett sammanträde beslöts att den självrisk på 100 kr som kassören p.g.a. ett inbrott hade betalat skulle bekostas av klubben. Kassören menade att klubbens pengar hade förvarats väl i det kassaskåp som sprängdes av tjuvar.

1969 Hasselberg och Banhed redogjorde för bildandet av Motorhistoriskt Riksförbund (MHR). En uttaxering för anslutna klubbar skulle ske med 5 kr per medlem dock högst 500 kr per klubb.

Beslut togs att en tidskrift kallad ”Kylaren” skulle framställas. Det beslutades också att styrelsen skulle bestå av 5 ordinarie ledamöter, Bengt Banhed valdes till ny ordförande.

Styrelsen fick i uppdrag att tillskriva landshövding Ture Andersson med anhållan om fortsatt tilldelning av 3 siffror i registreringsnumret på veteranbilar. Men då vissa medlemmar vägrats erhålla 3 siffror beslöts att icke deltaga i arrangemang där landshövdingen är närvarande. Det beslutades att anskaffa klubbmärken till bläsrar och vegamössor.

1972 Salsjöträffen ordnades för första gången och något år senare Tingsrydsrallyt.

1992 BVK-Notiser utkommer med första numret.

2003 Medlemsavgiften höjdes till nuvarande 100 kr.

2005 Bengt Banhed avgår som ordförande efter 36 år på posten. Kjell Ståhl valdes som ordförande efter 17 år som vice ordförande.

Medlemsantalet

  • 1966 12 st
  • 1967 20 st
  • 1979 100 st
  • 1988 200 st
  • 2016 har klubben 580 medlemmar

Totalt har cirka 1000 personer varit medlemmar i klubben.

Rolf Sturesson

Artikeln har tidigare varit publicerad i BVK-Notiser Nr 62, Mars 2016.