Utskick från BVK hemsida

På förekommen anledning måste jag klargöra att de mail som de medlemmar som valt att prenumerera får, automatiskt genererade, INTE går att svara på. Än värre, man kan svara, men det svaret hamnar i ett svart hål i cyberrymden.

Det har hänt, mig veterligen vid två tillfällen att medlemmar svarat på mailen och trott att de bokat in sig, men så är INTE fallet.

Själv har jag inte förstånd på om det är möjligt att få in en text i mailet som klart tydliggör att man INTE ska svara, men jag ska undersöka med vår webbmaster.

Skulle det vara fler som försökt boka in sig till det allmänna mötet den 5 november måste ni ringa omgående.

Svenne