Strul med MHRF, medlemskap etc

Hej alla, varje år får vi i uppdrag av MHRF att gå igenom vilka av våra medlemmar som har betalt in årsavgiften. Efter att vi gjort detta så kollar MHRF igenom vilka av våra medlemmar som har MHRF försäkring/ar på sina fordon. De medlemmar som då inte betalt årsavgiften får då ett brev från MHRF med information om att ett av kraven för MHRF försäkring är att vara medlem i en auktoriserad klubb.

Just i år har MHRF uppdaterat sin hemsida, detta har givetvis inneburit problem på många funktioner.

Till exempel så har MHRF missat några av våra medlemmar som betalat sin årsavgift till BVK och då felaktigt skickat ut information enligt ovan.

Givetvis så kan ju även vi ha gjort något fel, det är trots allt runt 600 medlemmar som vi ska bocka av.

Varje år har vi mellan 60 till 80 medlemmar som inte betalar sin årsavgift till BVK. Anledningarna kan vara att någon har avlidit, någon har åldersrelaterade problem och några har sålt sina bilar. Andra ”straffar ut sig”, betalar inte sin medlemsavgift för att på så sätt avsluta sitt medlemskap.

Inför årets kommande utskick av BVK-notiser med medföljande inbetalningskort för årsavgiften vill jag vänligen be er att betala i tid för att förenkla vårt arbete.

Om det är så att någon har för avsikt att avsluta sitt medlemskap, vänligen informera oss om detta i god tid, det hjälper oss mycket.

Åter igen; MHRF försäkringen har som ett av kraven medlemskap i en auktoriserad klubb, inte nödvändigtvis men gärna BVK.

Har ni någon bekant eller närstående som har avlidit, blivit sjuk eller sålt sina fordon och har en MHRF försäkring så kan försäkringen flyttas. Hör gärna av er så styr vi er rätt.

Slutligen, de av er som fått information från MHRF trots att ni har betalat årsavgiften, vi jobbar med alla dessa ärende och allt ska lösa sig. Ha lite tålamod bara.

Tveka inte att kontakta mig om ni har några frågor eller information rörande medlemskap och försäkringar.

Svenne 0721 89 09 02