Veteranmarknaden uppföljning

Årets veteranmarknad drog ett trettiotal knallar och många besökare.

I detta nu har vi inte gått igenom räkenskaperna, men det verkar som om resultatet tangerar föregående års marknad.

Varmt tack till vår Arne Håkansson med familj, samt alla funktionärer som gjorde marknaden möjlig.

Bra jobbat allesammans!

Bilder från Sylve