Medlemskontroll MHRF

Alla MHRF-anslutna klubbar har fått information att det nu är dags för kontroll av att alla som har MHRF-försäkring är anslutna till en auktoriserad klubb. Detta inlägg vänder sig till de som har avslutat sitt medlemskap OCH har en MHRF-försäkring – man måste vara ansluten till en auktoriserad klubb för att få ha den fördelaktiga försäkringen. Se meddelandet från MHRF nedan.

Efter ett längre uppehåll genomför MHRF återigen medlemskontroll, för att säkerställa att de som har MHRF-försäkring fortfarande är medlemmar i en MHRF-ansluten klubb. Saknas medlemskap behöver MHRF få veta detta och då upphör försäkringen att gälla.

Genom medlemskontrollen ser man även antalet försäkringar klubben har. 

Förra året genomfördes ingen medlemskontroll, då Folksam meddelade att MHRF behövde skapa en ny lösning för medlemskontrollen. Anledningen är GDPR.

Svenne