Påminnelse medlemsavgiften för år 2023

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för år 2023!
Sista datum för inbetalning var 2022-12-31.
Nu tillkommer 50:- i påminnelseavgift när betalning sker efter årsskiftet, summa 250:-.

OBS, tänk också på att om Du har ett eller flera fordon med veteranbilsförsäkring tecknad via
en av MHRF:s ansluten klubb måste Du vara medlem i en sådan för att försäkringen skall gälla.

Om betalning av medlemsavgiften ej inkommit per 2023-02-28
upphör Ditt medlemskap i Blekinge Veteranbilsklubb.

Kassören

Bästa medlemmar, jag kan förstå om inbetalningen gått i glömboken, men jag ber er att kontrollera om ni betalat. Har ni inte betalat, vänligen gör det omgående.

Uteblivna betalningar skapar merarbete för kassör och sekreteraren.

Vänligen underrätta oss om ni har för avsikt att avsluta ert medlemskap, det är bättre än att inte betala och så att säga ”straffa ut er”.

Har ni MHRF-försäkring så är det ett krav på att tillhöra en auktoriserad bilklubb för att den ska gälla.

Avslutar ni ert medlemskap och har en MHRF-försäkring MÅSTE ni anmäla en ny klubbtillhörighet till MHRF för att er försäkring ska gälla!

Svenne