Påminnelse Minnenas Melodier

Vill påminna om vårt allmänna möte söndagen den 13 november klockan 15.00.

Det finns fortfarande platser kvar. Sista anmälningsdatum enligt arrangemangslistan i BVK-Notiser är den 7 november. Jag vill dock att ni anmäler er snarast om ni ämnar komma, serveringen behöver lite framförhållning.

Ring mig på 0721 89 09 02 vid bokning.

Svenne