Olas tisdagsträff uppföljning

Ola körde årets sista tisdagträff den 27 september. Till träffen kom 7 bilar med 10 personer.

Tack för dina insatser under året Ola, tack till deltagarna!

De mörka bilderna får mig att tänka på en melodi av Povel Ramel – ”Vi är förmodligen dom sista entusiasterna”

Bilder från Kjell Håkansson

Svenne