Olle Sjöbergs tisdagsrunda Sölvesborg

Olle Sjöberg kommer att hålla sin tisdagsträff i Sölvesborg den 11 maj klockan 18.00. Samling på Sölvesborgs torg.

Medtag egen förplägnad/fika.

Vänligen respektera avstånd och samlas inte i större grupper. Se till att personer inte flockas runt en och samma bil, utan styr upp så att åskådare får möjlighet att titta på bilarna utan att behöva trängas.

Svenne