Glykol till veteranbilar

Det finns många åsikter om vilken glykol som ska användas. Till veteranbilar ska man helst använda IAT propylenglykol eller IAT Etylenglykol men tänk på att den är giftigare (djur som slickar i sig läckande etylenglykol kan bli ordentligt sjuka och sedan 2012 är etylenglykol exempelvis förbjudet i exempelvis skogmaskiner).

OAT/HOAT-glykoler (Organic Acid Technology/Hybrid Organic Acid Technology) ska undvikas helt, dels för att de baseras på etylenglykol, dels att de olika tillsatserna i dessa kan reagera på ämnen som koppar och mässing.

Nedan en sammanställning av glykol och dess tillsatser

För motorer konstruerade under föregående århundrade användes i princip enbart glykol/korrosionsskyddsmedel baserat på oorganisk syra-teknik (IAT).  

De flesta nyare fordon använder antingen glykol med längre hållbarhet baserat på organisk syra-inhibitor (OAT), eller hybridorganisk syrateknologi (HOAT) som ger både korrosionsbeständigheten hos IAT och OAT: s långa livslängd.

För att minska slambildning och maximera kylvätskans livslängd får man inte blanda IAT-, OAT- och/eller HOAT-kylmedel tillsammans.

IAT-, OAT- och HOAT-glykol är vanligtvis etylenglykolbaserade, men de innehåller olika tillsatser. Tillverkarens märkning kan bli förvirrande om det står ”Innehåller inte …” som kan antyda att en traditionell IAT-glykoltillsats är dålig snarare än bara fel tillsats (eller mängd tillsats) för just OAT- eller HOAT-kylvätska.

”Innehåller INTE …” kan faktiskt innebära att du bör hitta en glykol som istället ”Innehåller …” för din motor.

Här är fördelarna och/eller nackdelarna för några av de vanligaste glykoltillsatserna som nämns på flasketiketterna:


Amin: Amin användes för att förhindra järnkorrosion. På 70-talet upptäcktes att det reagerar med nitrit och bildar ett cancerframkallande ämne, nitrosamin. Amin används inte längre i glykol och ”Innehåller INTE Amin” är en sanning som inte behöver informeras om.

Borat: Borater har länge använts för att minska surhetsgraden (pH) i IAT-kylmedel. Det är inte kompatibelt med vissa OAT- och HOAT-glykoler som måste upprätthålla ett annat pH.


Nitrit: Nitrit används i glykol för starka dieselmotorer och andra motorer för att förhindra korrosion och urgröpningar som orsakas av kavitation (kallkokning som skapar hårda bubblor).

Nitriter oxiderar aluminium och är i allmänhet inte kompatibla med aluminiummotorer och kylsystem. Vissa kylmedel innehåller därför både nitriter och ytterligare tillsatser som skyddar aluminium från oxidation.

Fosfat: Fosfat används för att förhindra korrosion i många IAT-kylmedel. Den förhindrar korrosion genom att täcka metallen, men beläggningen kan så småningom släppa eller bilda vågskikt och täppa till kylsystemets passager. Därför måste IAT-kylvätskor vanligtvis bytas oftare. Skalbildning är ett större problem om hårt vatten snarare än destillerat vatten blandas med glykolen. Europa har mestadels hårt vatten så glykol med fosfat används inte i de flesta europeiska fordon. Å andra sidan föredrar asiatiska fordonstillverkare faktiskt kylvätska med fosfater och HOAT-kylmedel designade för asiatiska märkesfordon innehåller vanligtvis en del fosfat.

Silikat: Silikat används i IAT-kylmedel för korrosionsskydd, särskilt för aluminium. Asiatiska fordonstillverkare beslutade att silikater är dåliga för tätningar i vattenpumpar och minskar värmeöverföringen. Därför innehåller kylvätskor för de flesta nyare asiatiska märkesfordon inte silikater. Å andra sidan tycker europeiska fordonstillverkare att silikater är bra för att skydda aluminium mot korrosion och HOAT-kylvätskor för europeiska varumärken inkluderar vanligtvis silikater. Sammanfattningsvis kan HOAT-kylvätskor innehålla nitrat, fosfat och/eller silikat beroende på vilka motorer glykolen designades för (asiatiska varumärkesmotorer får fosfat, europeiska varumärkesmotorer får silikat). OAT-kylvätskor, som Dex-Cool för GM-fordon, och kylvätskor som hävdar att de fungerar i ”alla märken, alla modeller, alla färger” kanske inte använder någon av ovanstående tillsatser, utan istället förlitar sig på syra saltmolekylbeläggning och/eller tillverkarbundna tillsatser för att förhindra korrosion.

Källa RockAuto USA, samt egna noteringar

Svenne