Rengörning samt lokalisering av fel i kylsystemet.

kylare
Vid en grundlig rengörning av kylsystemet används en sodalösning 1kg soda till 10-12 l vatten
eller 0,5 kg om lättmetall ingår i kylsystemet. Lösningen skall verka under några timmars körning.
Där efter tappas kylsystemet och spolas med vatten. Har motorn cylinderblock av lättmetall,
skall lösningen verka högst en halvtimme i motorn. Sodalösningen är verksam endast mot fettämne och slam men avlägsnar inte avsättningar av kalk eller magnesium pannsenbildning i kylsystemet.
Kalkavsättningar och dylikt kan delvis avlägsnas med oxalsyrelösning(375 g oxalsyra på 10 l vatten) Motorn körs med denna kylvätska i 2-3 timmar. Där efter töms kylsystemet och fylls sedan med nytt vatten och varmkörs 10 minuter med sodalösning (60 g soda per 10 l vatten).
Detta har som uppgift att neutralisera rester av oxalsyra. Slutligen sköljs systemet med vatten tre gånger, eller använd ex. kylarerengörning 2-komponent POR TEC för alla förbränningsmotorer med slutet kylsystem eller motsvarande.
Lokalisering av fel i kylsystemet.
(OBS gäller inte moderna motorer med gemensam kamrem till vattenpump)
Otäthet hos cylinderlockspackning yttrar sig ofta att nivån stiger i kylaren då man ökar varvtalet.
Man kan göra en enkel test av tätheten genom att ansluta slang till kylarens spillrör. Denna slang doppas ned i ett kärl med vatten. Kylpumpen sätts ur funktion genom att drivremmen lossas. Där efter startas motorn och rusas upp några gånger. Ser man då att gasblåsor komma ur slangen, tyder det på att förbränningsgaser pressas ut förbi cylinderpackningen. Bildas inga gasblåsor vid slangen, är packningen intakt. Felet med att nivån stiger i kylaren vid varvtalsökning beror på att kylaren delvis är igensatt.

Saleh Sakhnini