Veteranmarknaden inställd

Arne Håkansson informerar om att även detta årets veteranmarknad i Hoby Ekbacke inte kan genomföras.

Detta beror på att Arne fått avslag på tillståndet från Polisen, beroende på pandemin.

Tillståndet söks tidigt, typ februari-mars för att hinna gå igenom – detta innebär att vi inte kan få något tillstånd i tid för marknaden.

Arne ser fram emot att kunna hålla veteranmarknaden nästa år.

Svenne