Nostalgia Funktionärer 2022

Hej alla, om Nostalgia kan genomföras till sommaren behöver jag funktionärer till utställningen.

Flera av våra tidigare funktionärer har uppnått hög ålder och avsagt sig, samt några har dessvärre avlidit under åren som gått när Nostalgia varit inställt.

Jag fick signaler från förlaget om att vi eventuellt kunde få ett behov av flera funktionärer till kommande Nostalgia.

Det innebär att jag behöver minst 10, gärna fler funktionärer.

Nostalgia är en viktig inkomstkälla för klubben och våra aktiviteter.

Alla funktionärer får en ersättning för sitt arbete.

Anmäl ert intresse till mig på 0721 89 09 02

Svenne