Holmsjö Marknad

Vill påminna om Holmsjö Marknad nu på lördag den 9 oktober.

Vår Arne Andersson har som vanligt reserverat parkeringen på gräsmattan framför hembygdsön för BVK-medlemmar.

Klubben har ingen aktivitet vid marknaden.

Vi kanske syns där?

Svenne