Valve Seat Recession (VSR)

20150822_artikel_valve_seat_recession_vsr[BVK-Notiser Nr 60, Augusti 2015]

Slitageskydd från VSR (valve seat recession) ventilsätesslitage.

Ventilsätesslitage uppstår vid höga temperaturer (hårdkörning) i motorer med mjuka ventilsäten av järn eller stål. Avgasventilen och ventilsätet blir vid hög belastning så upphettade att en mikrosvetsning uppstår när ventilen stänger. När den åter öppnar drar ventilen med sig en liten mängd material från ventilsätet. Efter en tids körning på detta sätt sjunker ventilen allt djupare in i sitt säte vilket märks på att ventilspelet minskar för att till slut elimineras. Om materialet inte är järn eller stål både i ventil och säte kan VSR ej uppstå, VSR förhindras genom att höga temperaturer undviks= låg belastning på motorer eller skyddslager av metalloxid byggs på ventil och säte.

För att förhindra svetsning är blyoxid mycket effektivt för detta ändamål men andra metallers oxid har också visat sig ge skyddseffekt.

Blyföreningar (TEL) har historiskt använts i bensin som oktanhöjare samt som slitageskydd. Sedan mitten av 90-talet tillåts ej inblandning av TEL i motorbensin i Sverige. Övergång till alkalimetaller ger ett slitageskydd som liknar blyets och i Sverige har sedan utfasningen av blyet främst kalium och natrium använts som skydd mot VSR. Blyersättningsmedlets förmåga att ge tillräckligt slitageskydd kan inte med säkerhet bedömas utan dokumentation. Komponentnamn samt koncentration i mg/liter när doseringsinstruktionen är följd bör finnas på förpackningen.

Omarbetat föredrag från Motorhistoriska Riksförbundet.

Saleh Sakhnini

Artikeln har tidigare varit publicerad i BVK-Notiser Nr 60, Augusti 2015.