Blekinge Veteranbilsklubb
c/o
Rolf Sturesson
        Mjölkörtsväg. 2
         372 39 Ronneby

Kontakter och styrelsemedlemmar i Blekinge Veteranbilklubb:


 

På bilden från vänster: Sylve Jonsson, Kjell Ståhl, Rolf Sturesson, Ola Karlsson och Saleh Sakhnini.
Infälld i hörnet:
Bengt Olsson

Ordförande        
                             Kjell Ståhl

                             Barrstigen 4
                             370 33 Tving

                             allmeko0070@gmail.com
 


0455 - 33 02 54 hem

0760 13 43 43 mob.

 

Vice ordförande           
                             Saleh Sakhnini

                             Droppemålavägen 8
                             372 53 Ronneby

                             saleh.sakhnini@blixtmail.se

 


0457 - 247 27 hem

0702 31 80 51 mob.

Kassör                
                             Sylve Jonsson

                             Arklimästargat. 16A
                             371 30 Karlskrona              

                             sylve.jonsson@blixtmail.se
 


0455 - 201 59  hem

0455 - 68 32 01  arb.

0708 - 22 01 59  mob.

Sekreterare         
                            Rolf Sturesson

                            Mjölkörtsväg. 2
                            372 39 Ronneby

                            rgb35@live.se
0457 - 105 58  hem

0708 - 65 83 08  mob.

 

Styrelseledarmot
 

                          Ola Karlsson
                          Fröjdabergsvägen 12
                          374 53 Karlshamn
 0454 -820 55 hem

0761 14 95 08 mob.

Suppleant                
                             Bengt Olsson

                             Skogsgatan 10      
                             360 10 Ryd       

                            0459 - 820 55  hem

0703 83 20 55 mob.
 

 

BVK - Shoppen

                          Ann-Sofie Johansson
                          
Länk till BVK-Shoppen0455 - 401 08 hem

0707 605 706 mob.
 
 
 

Försäkringskommitté
                             

                        Enzo Granello, Besiktningsman  Öst
 

                       
                       Jonny Johansson, 
Besikningsman Väst
 


 

 

0455 - 33 83 75 hem
0708  50 69 70 mob.
 

0454 - 543 44 hem
0734  00 36 63 mob.
 

 
Arrangemangskommitté
                            
                            
Kerstin Sturesson 

                            

                             Kjell Håkansson


                            

                             Nils Johansson

                            

Anders Källquist                                     Rolf Linnander

                            

                            Anders Sjöstedt0457 - 105 58 
0708 658 308 mob.


0457 - 46 00 08
070 - 245 80 14 mob.


0455 - 33 83 94
0733 33 83 98 mob.


0455 - 209 08
0738 38 16 99 mob.


0456 - 540 50
0705 50 45 20 mob.
 

0456 - 505 78
0709 42 09 71 mob.
 

 
Tekniska frågor 
                           
Saleh Sakhnini

0457 - 247 27
0702 31 80 51 mob.

.
 
Filmfunktionär
                            Yngve Hansson
 

0455 - 477 14
 
Red. BVK-Notiser
    Ansvarig:       Max-Olof Olsson 

                           Segelsömmarevägen 15
                           37024
 NÄTTRABY
  
                           pinax1@hotmail.com

Tidningsfunktionärer:

Arne Håkansson  
arne.hakansson68@hotmail.com

   
Berit Johansson

beritjohansson0@icloud.com


0455 - 496 03 hem

0734 - 40 51 40 mob.

 


 

0708 76 90 54 mob.

 

0455 - 33 83 94
0731 58 57 49 mob.
 

 
Valberedning
Sammankallande:    Berit Johansson

Ledamot:                   Dennis Jönsson


0455 - 33 83 94

0457 - 801 01

 
     
Webbmaster      
                             Ann Gryth

                            
webbmaster_bvk@gammeleken.se