Blekinge Veteranbilsklubb
c/o
Rolf Sturesson
        Mjölkörtsväg. 2
         372 39 Ronneby

Kontakter och styrelsemedlemmar i Blekinge Veteranbilklubb:


 

Från vänster: Kjell Ståhl ordförande, Sylve Jonsson kassör, Sven-Olof Svensson styrelseledamot,
Börje Carlsson vice ordförande, Rolf Sturesson sekreterare och Bengt Olsson suppleant.
Längst fram: Ola Karlsson suppleant
Ordförande        
                             Kjell Ståhl

                             Barrstigen 4
                             370 33 Tving

                             330254@swipnet.se
 


0455 - 33 02 54 hem

0760 13 43 43 mob.

 

Vice ordförande           
                             Börje Carlsson

                             Backarydsv. 40
                             370 10 Bräkne-Hoby

 


0457 - 808 28 hem

070 - 543 54 61 mob.

Kassör                
                             Sylve Jonsson

                             Arklimästargat. 16A
                             371 30 Karlskrona              

                             sylve.jonsson@blixtmail.se
 


0455 - 201 59  hem

0455 - 68 32 01  arb.

0708 - 22 01 59  mob.

Sekreterare         
                            Rolf Sturesson

                            Mjölkörtsväg. 2
                            372 39 Ronneby

                            rgb35@live.se

 


0457 - 105 58  hem

0708 - 65 83 08  mob.

 

Vice sekreterare       
                            Sven-Olof Svensson

                           Norremarksvägen 206
                           294 94
S
ölvesborg

                           bestfm@telia.com
 


0456 - 159 20 hem

0708 71 34 02 mob.

Suppleant                
                             Bengt Olsson

                             Skogsgatan 10      
                             360 10 Ryd       

                            


0459-82055  hem

0703 83 20 55 mob.
 

 

Suppleant                
                            Ola Karlsson

                            Fröjdebergsvägen 12  
                            374 53 Asarum  
                             
                         


0454-320501  hem
BVK - Shoppen

                          Ann-Sofie Johansson
                          
Länk till BVK-Shoppen0455-40108 hem

0707-605706
 
 
 

Försäkringskommitté
                             

                        Enzo Granello, Besiktningsman  Öst
 

                       
                       Jonny Johansson, 
Besikningsman Väst
 


 

 

0455 - 33 83 75 hem

 

0454-543 44 hem
0734-00 36 63
 

 
Arrangemangskommitté
                            
                            
Kerstin Sturesson 

                            

                             Kjell Håkansson


                            

                             Nils Johansson

                            

Anders Källquist                                     Rolf Linnander

                            

                            Anders Sjöstedt0457 - 105 58 
0708 - 658308


0457 - 46 00 08
070 - 245 80 14 mob.


0455 - 33 83 94
0733 33 83 98 mob.


0455 - 209 08
0738 38 16 99 mob.


0456 - 540 50
0705 50 45 20 mob.
 

0456 - 505 78
0709 42 09 71 mob.
 

 
Tekniska frågor 
                           
Börje Karlsson

0457-808 28 hem
.
 
Filmfunktionär
                            Yngve Hansson
 

0455 - 477 14
 
Red. BVK-Notiser
    Ansvarig:       Max-Olof Olsson 

                           Segelsömmarevägen 15
                           37024
 NÄTTRABY
  
                           pinax1@hotmail.com

Tidningsfunktionärer:

Arne Håkansson  
arne.hakansson68@hotmail.com

   
Berit Johansson

berit.johansson@blixtmail.se
 


0455 - 496 03 hem

0734 - 40 51 40 mob.

 


 

0708 76 90 54 mob.

 

0455 - 33 83 94
0731 58 57 49 mob.
 

 
Valberedning
Sammankallande:    Berit Johansson

Ledamot:
                                   Håkan Losbrant
Ledamot:
                                  
Dennis Jönsson


0455 - 33 83 94


0457 - 700 74

0457-801 01

 
     
Webbmaster      
                             Ann Gryth

                            
webbmaster_bvk@gammeleken.se