Nostalgia Funktionärer

Årets utställning var väl inte helt organiserad från förlagets sida, främst beroende på sent beslut och tung belastning på projektledaren.

Detta till trots så styrde våra funktionärer upp det hela och såg till att Nostalgia blev en succé!

Ett varmt tack till alla som ställde upp för klubben och förlaget!

En eloge till våra erfarna funktionärer som spred sin kunskap och var mentorer åt våra ”gröngölingar” – utan er hade det bara inte funkat.

Våra ”gröngölingar” gjorde ett mycket bra jobb på Nostalgia, trots första gången, utan erfarenhet och med gott tålamod!

Vi tackar för era insatser och önskar er välkomna i gänget.

Jag upplevde att vi stärkt kamratandan och breddat vår kunskap till nästa års Nostalgia.

Jag och de erfarna funktionärerna menar att vi måste träffa förlaget i god tid innan nästa års Nostalgia för att tillsammans styra upp layout, insläpp och flöde.

Alla har skött sig exemplariskt och jag är stolt och glad!

Stig Sjöberg och Hans-Ove Boberg har tackat oss för våra insatser och var mycket nöjda och glada!

Vi har haft funktionärer unga och gamla, de som kom långväga ifrån, sjuka, män och kvinnor som alla dragit sitt strå till stacken. Jag är rörd och djupt tacksam för ert jobb.

Nästa år kör vi igen!

Er kompis

Svenne