BVK Notiser

Hej alla, dessvärre har det blivit fel i arrangemangslistan vid eventuell redigering före tryck av tidningen.

Olle Sjöberg och jag har gått igenom arrangemangslistan, men det blev ändå fel.

Det är första raden under juni som kan strykas. Rätt version kan laddas ner nedan.

Observera att slutlig information läggs upp här på hemsidan i god tid innan varje träff.

Svenne