Styrelseledamöter

Vi har ett behov att få in en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen.

Visst kan du göra en insats för klubben och medlemmarna?

Styrelsen tar beslut om ledamöternas positioner vid ett konstituerande styrelsemöte efter ordinarie årsmötet.

Som ledamot kan du delta i våra styrelsemöte och vara med att forma klubben och dess framtid.

Som ledamot deltar du i 4 styrelsemöten per år, samt det konstituerande styrelsemöten.

För dina insatser utgår en årlig ersättning.

Vi har ett mycket bra samarbete i styrelsen med god kamratanda och respekt för varandras åsikter.

Anmäl ert intresse till vår valberedning;

Heli Saarivaarra Johansson 0709-965553

Arne Andersson 0455-91344

Sten-Eric Karlsson 0734-400821

Svenne