Ordspråk, med lösningar

ORDSPRÅK PÅ BYRÅKRATSVENSKA

1       Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i ett genom upphettning aktiverat fluidum framställt nutritivt preparat, förhåller sig omvänt till numerären hos de i produktionen engagerade kulinariskt skolade personerna.

Desto flera kockar, desto sämre soppa.

2       Ett manuellt baserat individ av klassen Aves är mera profitabelt än cirka ett fjortondedelsgross dylika i en population av förvedade fanerogamer.

Bättre en fågel i handen än 10 i skogen

3       Personer, vilka residera i arkitektonerade kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra bör iakttaga abstinens i fråga om utnyttjande av smärre petrologiska enheter som projektiler.

Man skall inte kasta sten, när man sitter i glashus.

4       Den vokala manifestationen av triumfkänsla bör uppskjutas till en tidpunkt hinsides överskridandet av en mindre, flytande kvantitet av H2O.

Man skall inte ropa hej förrän man är över ån.

5       Att ett objekt, som reflekterar majoriteten av den kortvågiga elektromagnetiska strålning som träffar dess yta, eo ipso utgöres av grundämnet Au, är en förhastad konklusion.

Allt är inte guld som glimmar.

6       Ett visuellt handikappat feminint individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av en liten enhet av ett cerealt födoämne.

Även en blind höna hittar ibland ett korn.

7       En med avseende på volym och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva jämvikten hos en vida större, å rullande transportanordning vilande anhopning materia av icke specificerad natur.

Liten tuva stjälper ofta stort lass.

8       De limnologiska lokaler, vilka ha den i vertikala planet största utsträckningen, trafikeras av de mest betydande iktyologiska fenomen.

I de lugnaste vattnen simmar de största fiskarna.

9       Objekt, vilka kamoufleras i en säsongsmässig kristallinsisk form av H2O, blottlägges vid dennas övergång till större molekylär rörlighet.

Det som göms i snö kommer upp i tö.

10     Verbal expansion förenas ofta med ett objektivt sett ringa format hos individen på planeten Tellus.   

Stor i orden liten på Jorden.

Svenne