Böjt långhål

Här en metod för att själv tillverka böjda långhål, bilderna visar ett generatorstag.

Börja med att mäta ut önskad radie och rita upp radien på bänk, golv eller papper. Ta nu valt plattjärn och märk ut önskad längd på långhålet. Borra ett hål i varje ände, t.ex. 8,5 mm.

Med en tunn kapskiva går det enklast att skära bort mittbiten mellan hålen. Fila eventuellt bort ojämnheter. Kapa sedan änden och spara den.

Fyll skåran med lämpliga bultar och spänn fast staget i ett skruvstycke.

Nu kan man börja bocka försiktigt, bultarna håller avståndet konstant. Lossa skruvstycket emellanåt eftersom det ena ”benet” kommer att bli längre efter hand.

Kontrollera radien och fortsätt att böja tills rätt radie uppnåtts.

Skär bägge ”benen” jämna och svetsa fast änden som tidigare skurits bort.

Det slutliga resultatet kommer att se näst intill fabrikstillverkat utan behov av fräsning.

Testmontering

Resultat efter slutlig anpassning och lack.

Hoppas detta kan hjälpa någon.

Svenne