Salsjö-rundan anmälan

För att vi ska ha kontroll över antalet besökare ber jag er att anmäla er till mig för ert deltagande i Salsjö-rundan den 9 augusti med start vid Ekbacken i Bräkne-Hoby klockan 11.00.

OBS! Ingen grill – medtag egen förplägnad!

0721 89 09 02 Svenne