MHRF Försäkringen 10 års kontroll

MHRF Försäkringen 10 års kontroll
Under vårt besök på Västerås Summer Meet 2019 träffade jag två representanter för MHRF försäkringen och passade på att informera mig lite mera om försäkringen och åtagande som åligger försäkringstagaren.
Det ligger på försäkringstagarens ansvar att själv kontakta klubbens besiktningsmän för att uppdatera försäkringen efter 10 år.
Detta är mycket viktigt, både för försäkringsbolaget, såväl som för försäkringstagaren, eftersom fordonet kan ha förbättrats eller försämrats under dessa 10 år. Det generella värdet för fordonet kan även ha ökat eller minskat.
Skulle något hända med fordonet är det ju viktigt att ha rätt försäkringsvärde och aktuella bilder på fordonets skick för att undvika diskussioner och tvister.
Nu har det på ett sätt blivit enklare för oss att uppdatera försäkringen eftersom MHRF nu accepterar digitala bilder som man själv kan lägga upp på MHRF’s hemsida.
Det går till så att man först skapar ett digitalt konto med namn och kontaktuppgifter. Därefter kan man sedan ansöka om ny försäkring, eller 10 års kontroll.
Bilderna laddas upp enligt exempelbilder i ansökan. Extra bilder som visar viktiga tillval eller funktioner kan även laddas upp.
När detta har gjorts väljer man klubb och besiktningsman.
Besiktningsmannen får en avisering när han loggar in på MHRF, men det är alltid bäst att ringa och informera om att 10 års kontroll påbörjats så att ni kan komma överens om datum och tid för besiktningen.
Besiktningen är lika omfattande som om det gällde ett nytt ärende eftersom ett protokoll måste ifyllas med alla punkter om fordonets skick ifyllda.
Detta protokoll kan ifyllas på MHRF’s hemsida, eller i pappersform.
Tveka nu inte att göra denna uppdatering om det är dags.
Kontakta våra kompetenta besiktningsmän för vidare informationer.
Viktigt! Om ni byter klubb måste detta anmälas till Folksam (länk finns på MHRF’s hemsida). Försäkringen är bunden till medlemskap i till MHRF ansluten klubb.
Det går alltså inte att låta bli inbetalning av klubbavgiften eller hoppa av medlemskap.

Trevlig sommar!

Sven ”Wizard” Andersson