Utbildning i fordons bränslesystem

 

 Fordons bränslestsyem

Ottomotor,

SV Studieförbundet Vuxenskola i samarbete med Blekinge veteranbilsklubb

Anordnar en kurs/föreläsning/seminarium i fordons bränslesytem med

tonvikt på förgasare och i synligt Stromberg och Su förgasare

Inga förkunskaper

Målgrupp alla med intresse samt veteranbilägare

Innehåll.

Bränslesystemet historia och utveckling

Typ av bränslesystemet konstruktion

Bränsletankar,bränslefilter,bränsleledningar,fastsättning.

bränslepumpar ,mekaniska,elektriska

Mekaniska och elektroniska bränslesystem konstruktion/funktion

Avgasmätare och analys av avgasvärde

Allmänt om förgasarens funktion och konstruktion och typer

Zenit-Stromberg konstruktion funktion och inställning

Su konstruktion funktion

Synkronisering och grundinställning

 

Plats SV Studieförbundet Vuxenskolan Ronneby

Startdatum 2018-4-03  Kl 18-21

3 sammankomster

9 studietimmar 45 a min

 

Handledare

Saleh Sakhnini