Viktigt meddelande !

Vi planerar nytryck av vår medlemsmatrikel

Har du gjort ändringar i ditt fordonsinnehav, slopat fast telefoni, bytt mobilnummer,  ny E-postadress , fått nytt postnummer eller annan adressändring i så fall meddela detta omgående så vi får rätt uppgifter i våra register.

 Rolf Sturesson Mjölkörtsvägen 2  372 39 Ronneby

Tel. 0457-10558  Mobil 0708 658 308  E-post  rgb35@live.se