BVK informerar i skolorna

Har ni lust och kan hjälpa till med att visa upp era veteranbilar ,så hör av er till Saleh Sakhnini.
Syftet med träffen är att lämna info om vår klubbensverksamhet.

Teknisk träff om veteranbilar i Knuthansskolan i Ronneby. Industriprogrammet .Onsdag den 13 sept kl 900.
Anmälan till Saleh Sakhnini senast 6 sept 0702318051

Tekniskt träff om veteranbilar på Väggaskolan i Karlshamn datum är Onsdag 20 September mellan kl 9.00 .9.30 utanför fordonsprogrammets lokaler. Kontaktperson är lärare Anders Olsson. Skolan information om avgasmätning.
Anmälan lämnas till Saleh Sakhnini 0702318051 senast 4 september.

Tekniskt träff om veteranbilar på Rosenholm i Karlskrona i slutet av september . Datum ej fastställt.
Mer info lämnas av Saleh Sakhnini 0702318051.

Vid alla dessa träffar bjuds det på grillkorv.