Ritning blinkrelä

Servicetips till bilar utrustad med original blinkrelä som har slutat fungerar ,
Skulle ett blinkrelä av en äldre typ har slutat fungerar, finns ersättningsrelä av modern
typ,d.v.s standardrelä från Biltema art.nr 42140.
Här behövs en ändring för att få kontroll lampan att fungerar,
Inhandla 2 st dioder hos Kjell &company art nr 90028 och kopplar de enligt följande

Montera och koppla det nya relät som det var innan, matning 49 motsvarar 15+ d.v.s tändning på
49a omkopplare
31 motsvarar jord d.v.s minus
om man har positiv jord så måste dioderna vändas om

blinkrela