Förbränningsmotor, Elmotor eller Vätgasdrivet fordon?

Förbränningsmotor, Elmotor eller Vätgasdrivet fordon? Det är frågan!

elbil0846

Man får till och från höra att ”gamla bilar med förbränningsmotor” är miljöbovar och att de bör skrotas för att bereda plats till nya elbilar (litium/jon) eller ännu bättre vätgasbilar (bränsleceller). Likt en hallelujarörelse lyfts idag elbilen fram till den miljömässigt sett bästa lösningen.

Argumentet att en elbil inte innebär någon klimatpåverkan är dock missvisande. Till att börja med är tillverkningen av alla nya bilar en källa till växthusgasutsläpp. Det är ur miljöhänseende en större miljöbelastning att tillverka en elbil än en konventionell bil i dagsläget.

EMPA (Federala Schweiziska Institutet för Materialvetenskap och Teknik) samt KTH i Sthlm har genomfört av varandra oberoende studier gällande den totala livscykeln på bilar som drivs med antingen bränsleceller, batterier eller förbränningsmotorer. Forskarna har räknat på den totala miljöpåverkan, från tillverkning och användning till återvinning. Huvudsyften med studien var att klargöra viket alternativ är bäst ur miljösynpunkt, inte bara stirra sig blind på vad som kommer ut ur avgasröret.

Vidare visar rapporten att vätgas från naturgas ger i princip inga miljövinster jämfört med en snål förbränningsmotor. Kruxet är elmixen i EU, som innehåller för liten andel förnybar el. Vätgas som elektrolyseras med el från fossila källor gör bränslecellsbilen till ett dåligt alternativ.

Situationen idag och många år framöver är att Europa’s energiproduktion inte huvudsakligen kommer från förnybara källor. Sverige må vara EU-bäst på förnybar energi men snittet i Europa ligger på låga 14%. Vi är en del av Europanätet där el köps och säljs mellan länder.

Även batteribilar som laddas från Europanätet är under sin livstid miljömässigt sämre än en snål bensinbil. Elbilar har dock tack vare högre verkningsgrad fortfarande miljömässigt bättre än en bränslecellsbil.

EMPA har i studien använt sig av tre fordon: en bränslecellsbil, en elbil och en bensindriven bil, alla med en effekt på 55 kw. Bensinbilen visade en förbrukning och miljöpåverkan på 0,61 lit./mil efter 15,000 mils körning, och med hänsyn tagen till miljöpåverkan vid tillverkning och återvinning gav batteribilen när den laddades med Europael en miljöpåverkan motsvarande 0.64 lit./mil medan bränslecellsbilen motsvarade 1,21 lit./ mil. Av detta kan vi konstatera att idag är en bil utrustad med förbränningsmotor det bästa alternativet ur miljöhänseende. En annan aspekt är att elbilens batteri har en begränsad livstid.

Säkerhets perspektivet måste också beaktas. De stora elektromagnetiska fält som omsluter dig i en elbil med plåtkaross kan utgöra en hälsorisk menar vissa källor. Vad som händer i en kollision med en bil utrustad med dessa batterier är ett annat frågetecken (explosionsrisk). Elbatterierna är idag framställda i huvudsak av litium/jon. Litium och kobolt är mycket miljöförstörande när den grävs fram i gruvor och schakt i tredje världen samt finns i begränsad omfattning.

Summa summarum kan vi konstatera att om vi behåller våra existerande bilar med förbränningsmotor är det i dagsläget det bästa alternativet ur säkerhet och miljöpåverkan. Jag önskar naturligtvis att vårt samhälle i framtiden kommer generera sin energi från sol, vind och vatten, men där är vi inte än. Då kommer vårt sätt att förflytta sig i ett annat läge. Den största orsaken till växthuseffekten är naturligtvis att vi blir allt fler människor på denna planeten och att konsumtionen ökar i dess spår. Människor andas in en del syre och andas ut fyra delar koldioxid. Vill man minimera sin miljöpåverkan är det bästa receptet att inte göra någonting.

Vi Veteranbilsentusiaster representerar en icke slit- och släng-kultur. Vi tar tillvara på saker och ting och bör naturligtvis uppmuntras istället för att bestraffas av staten med oproportionella skatteuttag på bensin/diesel. Som framgår av ovan forskningsstudie så är det vätgas och elbilar som bör straffbeläggas, eller åtminstone likställas. Ett sunt förslag vore att vi finansierar välfärden med högre skatt på t ex socker, snabbmat, kläder och elektronik. Då skulle drivmedelsskatterna kunna sänkas och våra kroppar må bättre. Våra folkvalda politiker kan även lägga förslag på att reparationer av veteranfordon erhåller ROT-avdrag samt fri parkering för fordon äldre än 30 år.

Med dessa ord vill jag avsluta med att uppmana dig att fortsätta vara stolt över din klenod.

Kjell Ståhl