Bräknetrampen 2009-05-09 på Ekbacken, Bräkne-Hoby

Bilder från Bräknetrampen 2009-05-09 på Ekbacken, Bräkne-Hoby. Bilderna är insända av Inger Ljungdahl.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Tyvärr är dessa bilder kraftigt nerskalade och därmed i mycket låg upplösning. Bildfilerna i originalstorlek har ej påträffats.